06-53159570 info@carelanka.nl

ANBI

ANBI-status voor Stichtingen Carelanka en  Ayesha. Deze twee stichtingen staan in de lijst met goede doelen, welke door de Belastingdienst is opgesteld. Deze goede doelen worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Wat betekent dit? Het verkrijgen van de zogenaamde ANBI aanstelling betekent dat Carelanka en Ayesha gezien mogen worden als volwassen en eerlijke instellingen, wat de transparantie van de organisatie ten goede doet komen.

Wat betekent dit voor mij als sponsor of donateur? Naast het feit dat deze twee stichtingen zich naar buiten toe kunnen profileren als een transparante organisatie brengt de ANBI aanstelling ook voordelen met zich mee voor sponsoren en donateurs. Carelanka en Ayesha zijn geheel afhankelijk van giften om haar doelen te kunnen verwezenlijken. De hulp van sponsoren en donateurs vormt dan ook een essentiële factor in het voortbestaan. Met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling zijn alle giften aan één van deze twee stichtingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen (zie voor een toelichting, www.anbi.nl).

Wilt u verdere informatie ontvangen? Mocht uw interesse zijn gewekt en wilt u graag meer lezen over de technische voorwaarden van de ANBI-status verwijzen wij u naar www.anbi.nl. U kunt deze site raadplegen om u uitgebreider te laten informeren over de ANBI-status. Indien u vragen heeft die direct gerelateerd zijn aan Carelanka of Ayesha kunt u deze stellen via info@carelanka.nl