06-53159570 info@carelanka.nl

ANBI gegevens:

Naam van de ANBI:
RSIN nummer:
Post- en bezoekadres:
E-mail adres:
Telefoonnummer:

Stichting Carelanka
822526098
Sterkenburg 7, 3904 JS  Veenendaal
gerard@carelanka.nl
06-53159570

Doelstelling:

Het bieden van onderdak, educatie, verzorging en ontwikkelingsmogelijkheden ten behoeve van de bevolking op Sri Lanka.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:

Piet van der Meulen, voorzitter

Gerard de Jong, penningmeester

Kees Zachariasse, bestuurslid

Jantiene Kreijkes, bestuurslid

Beloningsbeleid:

Bestuur en de coördinatoren in Nederland verrichten de werkzaamheden onbezoldigd. Onkosten kunnen niet gedeclareerd worden. De coördinator en het personeel in Sri Lanka ontvangen een onkostenvergoeding naar Srilankaanse maatstaf.

Documenten: