06-53159570 info@carelanka.nl

Eshan en zijn familie

Een kwetsbaar gezin dat de hulp van Carelanka wel heel erg nodig had

Eshan was een 11 jaar oude jongen die aan het Cornelia de Lange syndroom leed. Hij kwam te overlijden op 23 mei 2009.
Hij woonde met zijn vader en 6 broers en zussen in een gedeeltelijk afgebouwd huis in de jungle, een half uurtje buiten Galle. Zijn moeder verliet het gezin een aantal jaren geleden waardoor de vader er alleen voor kwam te staan. Carelanka bouwde het huis af.

Na het overlijden van Eshan was financiële steun niet meer noodzakelijk. Wel blijft Carelanka het gezin met raad en daad terzijde staan.


PROJECT GESTART: 2007
START EXIT FASE: 2010
START MONITOR FASE: 2012
LOKALE PARTNER: YOUNG MEN’S BUDDHIST ASSOCIATION

Gezin

EURO NODIG IN 2022

%

GESPONSORD