06-53159570 info@carelanka.nl

Carelanka is voor het verrichten van haar werkzaamheden volledig afhankelijk van donaties. Carelanka heeft een 0% strijkstok beleid! Dit betekent dat uw donatie volledig ten goede komt aan de mensen op de projecten in Sri Lanka.

Samen kwetsbare mensen sterker maken

U kunt uw donatie overmaken op het bankrekening nummer van Carelanka. U kunt Carelanka ook machtigen, neem dan contact met ons op.

Mocht u een specifiek project of doel voor ogen hebben of heeft u een vraag dan kunt u altijd contact met Carelanka opnemen.

Bankrekening: NL 46 RABO 01 01 32 90 16

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is een structurele gift die is vastgelegd in een overeenkomst. Stichting Carelanka is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van uw gift terugkrijgt van de belastingdienst.


De voordelen voor Carelanka zijn dat u ons met deze structurele steun (minimaal 5 jaar) vertrouwen en financiële middelen geeft om de mensen op onze projecten dát steuntje in de rug te geven. U kunt aan Carelanka aangeven welk project u wilt ondersteunen. Wij houden u regelmatig op de hoogte over de voortgang van het door u gesteunde project.

Vaste donatie

Een vaste donatie komt met gezette regelmaat bij Carelanka binnen. U kunt ons hiervoor machtigen of u creëert zelf een automatische overboeking. U kunt aan Carelanka aangeven welk project u wilt ondersteunen. Wij houden u regelmatig op de hoogte over de voortgang van het door u gesteunde project.


Elk bedrag is welkom en de frequentie van uw donatie bepaalt u zelf.