06-53159570 info@carelanka.nl

METTA DAGOPVANGCENTRUM

 

Dagopvang voor talentvolle kinderen met een verstandelijke beperking

Het Metta dagopvangcentrum ligt in het binnenland tussen de rijstvelden op ongeveer een half uurtje rijden van de stad Galle. Op Metta worden kinderen met een verstandelijke beperking gedurende vijf dagen in de week opgevangen.

’s Morgens worden de kinderen met een busje opgehaald aan een vaste route en ’s middags via een omgekeerde route weer thuis gebracht. We vinden het belangrijk dat de kinderen gewoon thuis blijven wonen.

De kinderen krijgen op Metta les, elk op hun eigen niveau, met als doel hun talenten te helpen ontwikkelen. Dankzij het feit dat de kinderen overdag elders zijn, kunnen de ouders een hoger inkomen genereren. We hebben dan ook gezien dat het gemiddelde gezinsinkomen in het eerste jaar na de start van Metta al met 30% was gestegen. De kinderen houden zich niet alleen bezig met bijvoorbeeld het leren van lezen en schrijven, maar er wordt ook gedanst en gezongen, geoefend met zelf aankleden, persoonlijke hygiëne enz. De gebouwen van Metta staan in een grote tuin waar allerlei gewassen groeien. De grotere kinderen helpen dan ook regelmatig mee met de tuinmannen om bijvoorbeeld onkruid te wieden of gewassen te oogsten.

De leerkrachten krijgen regelmatig bijscholingen en wisselen ervaringen uit met bv de Boossa school. Eén keer per maand komen de ouders naar een parentsmeeting waar besproken wordt welke ontwikkelingen het kind door maakt en wat er in de thuis situatie speelt. De ouders krijgen dan ook tips om toe te passen wat de kinderen op Metta hebben geleerd!

A

PROJECT GESTART: 2011

R

START EXIT FASE: 2023

@

START MONITOR FASE: 2025

P

LOKALE PARTNER: YOUNG MEN'S BUDDHIST ASSOCIATION

KINDEREN

EURO NODIG IN 2022

%

GESPONSORD