06-53159570 info@carelanka.nl

Carelanka’s werkwijze

Samen kwetsbare mensen sterker maken

Werkwijze in Sri Lanka

Carelanka werkt uitsluitend voor hulpvragen die door lokale organisaties ingediend worden. We geloven er namelijk in dat wanneer het initiatief lokaal genomen wordt, de kans van slagen groter is dan wanneer wij onze Westerse gedachten opleggen. Als deze binnen ons beleid past gaan we met elkaar aan de slag. Nog voordat we zijn begonnen bespreken we met onze lokale partnerorganisatie de exit-strategie, Carelanka is immers een gast in Sri Lanka en ons doel is om duurzame onafhankelijke projecten te verwezenlijken. Het leeuwendeel van ons werk bestaat uit kennisoverdracht. Wij zoeken ter plaatse, passende trainingsmogelijkheden voor het personeel en de bestuurders. Zo sluiten we aan bij de cultuur en mogelijkheden van het land. Gedacht kan worden aan stages bij andere projecten of scholing vanuit ziekenhuizen. Echter, wij ontkomen niet aan het bieden van financiële ondersteuning, om de kwaliteit te waarborgen. Deze financiële ondersteuning kunnen wij geven met dank aan onze donateurs in Nederland. We werken met in acht neming van het Sri Lankaanse gedachtegoed, naar lokale maatstaf, met lokale mensen en materialen. Hierdoor wordt de overname te zijner tijd door onze lokale partner makkelijker. Elk project gaat door drie fasen:

1. Verandering: in nauwe samenwerking met de mensen op de projecten voeren we een verandering door.

2. Verankering en zelfstandigheid: de verandering wordt een gewoonte. De projecten krijgen bijvoorbeeld ondersteuning bij het zelfstandig uitvoeren van het beleid en het opzetten van lokale fondsenwerving.

3. Monitoring: het project staat nu los van Carelanka. Wij houden echter nog geruime tijd contact met het project en de lokale partner organisatie om te zorgen dat het bereikte niveau van het project gehandhaafd blijft. Zo creëren we een duurzame verbetering.

Werkwijze in Nederland

In Nederland werken twee coördinatoren aan de dagelijkse uitvoering van onze werkzaamheden. Zij worden gecontroleerd en geadviseerd door een deskundig bestuur. Carelanka voldoet aan de richtlijnen die de belastingdienst heeft opgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en een extern administratie bureau stelt jaarlijks een financieel jaarverslag op. Het bestuur en de coördinatoren werken onbezoldigd. 100% van de ontvangen donaties gaat naar de projecten in Sri Lanka.

Er zijn diverse bedrijven betrokken bij Carelanka. Zij leveren hun dienst met een gesloten beurs. Wij zijn natuurlijk erg blij met hun steun in natura! Daarnaast zijn er bedrijven die ons structureel financieel ondersteunen, waardoor wij andere kosten in Nederland kunnen betalen.


GESTART: 2005
STRIJKSTOK: 0%
LOPENDE PROJECTEN: 3
AFGERONDE PROJECTEN: 2
VRIJWILLIGERS IN NEDERLAND: 5

MENSEN DIE ONZE STEUN KRIJGEN

EURO NODIG IN 2022

LOKAAL PERSONEEL