06-53159570 info@carelanka.nl

BOOSSA SCHOOL

Carelanka wil talenten van kinderen ontwikkelen

De Special Education Unit is een onderdeel van een heel gewone overheidsschool in het dorpje Boossa. Boossa is een arme vissersgemeenschap en dat was ook goed zichtbaar toen Carelanka er in 2005 aan de slag ging. Het klasje met kinderen met een verstandelijke beperking functioneerde eigenlijk niet echt. De zeven kinderen zaten in een klein hokje zonder ramen onder toezicht van een moeder wat te tekenen. Carelanka heeft met behulp van vrijwilligers er een echte klas voor speciaal onderwijs van gemaakt.

De dagen in de SEU duren korter dan normale schooldagen: van acht tot twaalf uur. De klas is inmiddels gegroeid naar ruim 25 kinderen. Een deel van de kinderen heeft geen verstandelijke beperking, maar heeft een gehoorstoornis. Voor deze kinderen heeft Carelanka een nieuw klaslokaal gebouwd. Eens per week komt de spraaklerares om de kinderen te helpen met hun verbale communicatie en gebarentaal.

De leerkrachten, die gedeeltelijk in dienst zijn van de overheid en gedeeltelijk in dienst zijn van Carelanka volgen regelmatig cursussen en bijscholingen. Naast de wat meer gebruikelijke lessen is er veel aandacht voor sport en spel. Ook wordt er gezongen en gedanst en regelmatig krijgen de ouders dat te zien als er een opvoering is op het podium van de school.

Naast het werk in de SEU voorziet Carelanka alle kinderen van de school van een warme maaltijd. Dankzij deze maaltijden is de aanwezigheid van de kinderen flink toegenomen en zijn de schoolresultaten veel beter.

A

PROJECT GESTART: 2005

R

START EXIT FASE: 2023

@

START MONITOR FASE: 2025

P

LOKALE PARTNER: Boossa Aid Development Foundation

LEERLINGEN

EURO NODIG IN 2022

%

GESPONSORD