06-53159570 info@carelanka.nl

Om heel erg blij van te worden!!

Het Metta Daycare Centre bestaat vijf jaar en is in de omgeving steeds bekender geworden. De laatste tijd gebeurt het steeds vaker dat er onaangekondigd een moeder met kind op de stoep staat. Veelal een kind dat geen geschikte plek heeft gevonden in regulier onderwijs en noodgedwongen thuis zit. Op Metta proberen we het kind zich welkom te laten voelen en wordt er een lesprogramma ontwikkeld toegespitst op de talenten van het kind. Zo kwam een week of drie geleden Senuri binnen. Een meisje van twaalf jaar dat doof bleek te zijn. Wel had ze, kennelijk sinds kort, een gehoorapparaat, maar haar ouders konden niet duidelijk maken waardoor ze doof was en of ze echt wel helemaal doof was. Ook de herkomst van het gehoorapparaat bleef onduidelijk. Werk aan de winkel dus. De nodige testen en onderzoeken werden afgesproken. In de tussentijd is Anoma, onze speechtherapist, voorzichtig met haar aan de slag gegaan en draait ze mee met de groep waar dat kan. Manon Kuin is onze lokale vrijwilliger die vooral op Metta heel bijzonder werk verricht. Zij stuurde me, twee weken nadat Senuri was binnen komen wandelen met haar ouders, het volgende bericht: De ouders van het dove meisje zijn trouwens blij met ons. Moeder had gisteravond onze juf opgebeld om dat te vertellen. In plaats van alleen maar dingen aan te wijzen zegt ze nu thuis al woorden en dat deed ze eerst niet. Ook staat ze al vroeg op om zich klaar te maken om naar school te gaan, terwijl ze eerst nooit zin had om op te staan en vaak moest huilen. Wat ons betreft is...

Nieuwe structuur

Het is alweer ruim 5 jaar geleden dat de stichtingen Ayesha en DLFF besloten een nieuwe stichting op te zetten. Carelanka werd geboren. Ons werk in Sri Lanka is continue in beweging en daarom is het zinvol om met een zekere regelmaat eens te kijken naar onze eigen organisatie om te bezien of we nog wel op de meest adequate manier aan de slag zijn ten behoeve van de projecten. Dat heeft het Carelanka bestuur dit voorjaar ook gedaan. De samenwerking tussen de stichtingen Ayesha en DLFF heeft door de jaren heen een enorme boost gegeven aan de projecten in het zuiden en oosten van Sri Lanka. Nu de projecten een behoorlijke mate van volwassenheid hebben bereikt is die noodzaak van die samenwerking minder geworden. Sterker nog, het verschil in karakter tussen de oostelijke en zuidelijke projecten vraagt om een andere aansturing. Om die reden is besloten dat Kirsten Giethoorn met een nieuw bestuur, onder de naam Friendship Foundation verder gaat met de ondersteuning van de projecten Sarana children’s Home, Sarana Elder’s Home, Sarana Daycare Centre en het Bird’s Nest, allen gelegen in het oosten van Sri Lanka. Carelanka gaat in de huidige vorm verder en ondersteunt het Metta Daycare Centre, Sahabandu Elder’s Home en de Boossa school, gelegen in het zuiden van Sri Lanka.  Natuurlijk blijven zowel de beide stichtingen als de projecten nauw bij elkaar betrokken waarbij kennisdeling centraal staat. Informatie over de projecten vindt u op www.carelanka.nl en op www.friendshipfoundation.nl en vragen kunt u stellen via info@carelanka.nl en...

Carelanka nu ook zichtbaar op de ijsbaan

In oktober 2015 werden wij, als huisartsenpraktijk Uiterwaard, gevraagd of wij bereid waren de Schaatsmarathonploeg te sponsoren. Als tegenprestatie konden wij dan “advertentieruimte” op de winterjassen krijgen, die wij zelf mochten invullen. De keuze was al snel gemaakt: Carelanka, want deze stichting heeft al meer dan 10 jaar mooie projecten in Sri Lanka en als voorzitter van die stichting grijp je natuurlijk de gelegenheid om meer naamsbekendheid te krijgen. Carelanka prijkt nu in fel gele kleur op de donsjassen van het marathonregioteam van de studentenschaatsvereniging; Team Haven Amsterdam/SKITS, zowel bij de dames als bij de...

10-jarig jubileumboekje ligt op de plank!

            Wij wensen u veel leesplezier in ons jubileumboekje. Carelanka 10 jaar! Bedankt sponsors die het mogelijk hebben gemaakt: Grafisch Lyceum Utrecht, voor de lay out. Filter 81, voor de strip en DPP, voor het drukwerk!...