06-53159570 info@carelanka.nl

Nieuwe structuur

Het is alweer ruim 5 jaar geleden dat de stichtingen Ayesha en DLFF besloten een nieuwe stichting op te zetten. Carelanka werd geboren. Ons werk in Sri Lanka is continue in beweging en daarom is het zinvol om met een zekere regelmaat eens te kijken naar onze eigen organisatie om te bezien of we nog wel op de meest adequate manier aan de slag zijn ten behoeve van de projecten. Dat heeft het Carelanka bestuur dit voorjaar ook gedaan. De samenwerking tussen de stichtingen Ayesha en DLFF heeft door de jaren heen een enorme boost gegeven aan de projecten in het zuiden en oosten van Sri Lanka. Nu de projecten een behoorlijke mate van volwassenheid hebben bereikt is die noodzaak van die samenwerking minder geworden. Sterker nog, het verschil in karakter tussen de oostelijke en zuidelijke projecten vraagt om een andere aansturing. Om die reden is besloten dat Kirsten Giethoorn met een nieuw bestuur, onder de naam Friendship Foundation verder gaat met de ondersteuning van de projecten Sarana children’s Home, Sarana Elder’s Home, Sarana Daycare Centre en het Bird’s Nest, allen gelegen in het oosten van Sri Lanka. Carelanka gaat in de huidige vorm verder en ondersteunt het Metta Daycare Centre, Sahabandu Elder’s Home en de Boossa school, gelegen in het zuiden van Sri Lanka.  Natuurlijk blijven zowel de beide stichtingen als de projecten nauw bij elkaar betrokken waarbij kennisdeling centraal staat. Informatie over de projecten vindt u op www.carelanka.nl en op www.friendshipfoundation.nl en vragen kunt u stellen via info@carelanka.nl en info@friendshipfoundation.nl