06-53159570 info@carelanka.nl

Boyshome wordt bejaardetehuis

Sinds 2005 steunt Carelanka het Sahabandu Boyshome in Wanduramba in nauwe samenwerking met de YMBA.

Door de overcapaciteit die ontstaan is door nieuw overheids beleid waarbij kinderen weer zoveel mogelijk thuis of bij familie worden ondergebracht kwam dit mooie gebouw beschikbaar voor bejaarden uit de omgeving. De laatste vijf kinderen, die nog niet thuis of bij familie konden worden onder gebracht, zijn geplaatst in een boyshome in Baddegama dat ondersteunt wordt door de Nederlands-Srilankaanse stichting Sarvodaya. Dit tehuis stond om dezelfde reden half leeg. Genoeg reden om de twee samen te voegen.

Tot nu toe was er in Wanduramba geen bejaardentehuis. In 2005 is Carelanka begonnen met het renoveren van de Sahabandu gebouwen. Aandachtspunten waren hygiene, toegankelijkheid en veiligheid, alles in overleg met onze lokale partner, de YMBA en de Matron en natuurlijk alles naar Srilankaanse maatstaven. Recentelijk zijn de gebouwen, dankzij een Nederlandse sponsor, nog prachtig in de verf gezet. Dankzij al die bouw activiteiten is het gebouw gelukkig ook erg geschikt als bejaardentehuis.

Wat gaat Carelanka betekenen voor deze ouderen? Carelanka gaat, om de vereenzaming onder de bewoners te verminderen, sociaal emotionele projecten proberen op te zetten. Het ‘adopt a grandparent’ is daarbij een instrument. Families uit de omgeving ‘adopteren’ een opa of oma. Ze brengen bezoekjes, houden praatjes, helpen bij de persoonlijke verzorging of ondersteunen bij ziekenhuisopname. We houden u via onze website en nieuwsbrieven op de hoogte.